Tài nguyên của Clever Care Health Plan dành cho Nhà phát triển API FHIR

Theo quy tắc cuối cùng về Khả năng Tương tác và Tiếp cận của Bệnh nhân (CMS-9115-F), Clever Care Health Plan đã triển khai API Danh bạ Người chăm sóc và Tiếp cận của Bệnh nhân dựa trên tiêu chuẩn an toàn sử dụng các tiêu chuẩn FHIR HL7 đối với trao đổi dữ liệu chăm sóc sức khỏe.

Để biết thông tin chi tiết liên quan đến các API của Clever Care, hãy truy cập kho lưu trữ tài liệu API của chúng tôi.

Truy cập Cổng thông tin Nhà phát triển Clever Care để lập tài khoản hoặc truy cập các API tiêu chuẩn FHIR của chúng tôi.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software