Điều khoản sử dụng

 

 

 

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021

1. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Clever Care of Golden State Inc., một công ty con thuộc sở hữu toàn bộ của Clever Care Health Plan Inc. (sau đây gọi là Clever Care) liên tục cập nhật thông tin được cung cấp trên trang web của mình để đảm bảo thông tin luôn mới nhất và chính xác nhất có thể; tuy nhiên, xin lưu ý rằng trang web có thể có những thông tin không chính xác, sai sót hoặc sửa đổi trái phép bởi các bên thứ ba. Clever Care không bảo đảm về tính chính xác của thông tin trên trang web của mình. Nếu quý vị cho rằng mình gặp phải một trang có thông tin không chính xác, vui lòng thông báo cho chúng tôi.
 
Bất kỳ liên kết nào đến các trang web của bên thứ ba hoặc đối tác không phải của Clever Care đều nhằm mục đích giáo dục và nhằm tạo thuận tiện cho quý vị trong việc thu thập thông tin liên quan. Bất kỳ sự bao gồm hoặc đề cập nào đến trang web của bên thứ ba không ngụ ý một khuyến nghị rõ ràng hoặc sự chứng thực của Clever Care. Clever Care không kiểm soát nội dung của các trang web này và do đó không thể chứng thực tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin được cung cấp.
 
Thông tin được trình bày trên trang web của chúng tôi là dành cho mục đích giáo dục và không cấu thành bất kỳ hình thức chào bán hoặc mời chào nào liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào. Nhiệm vụ của chúng tôi là chỉ cung cấp cho quý vị những thông tin cần thiết về các dịch vụ y tế liên quan đến sản phẩm của chúng tôi. Nếu quý vị quan tâm đến bất kỳ dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 

2. Quyền sở hữu, Giấy phép và Hạn chế Đối với việc Sử dụng Tài liệu

Trang web này được sở hữu và điều hành bởi Clever Care, tất cả tài liệu có trên trang web của chúng tôi đều được pháp luật bảo vệ. Tất cả bản quyền, nhãn hiệu dịch vụ và các thông báo độc quyền khác phải được giữ nguyên vẹn.
 

3. Giới hạn Trách nhiệm Pháp lý

Trong mọi trường hợp, bao gồm, nhưng không giới hạn, do sơ suất, Clever Care hoặc bất kỳ công ty liên kết nào có liên quan của Clever Care sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc do trừng phạt phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các tài liệu của Clever Care. Quý vị xác nhận rõ và đồng ý rằng Clever Care không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp nào của bất kỳ người dùng nào. Nếu quý vị không hài lòng với bất kỳ tài liệu nào của Clever Care, hoặc với bất kỳ điều khoản sử dụng và điều kiện nào, biện pháp khắc phục duy nhất của quý vị là ngừng sử dụng Trang web này.
 

4. Không Thay thế cho Lời khuyên hoặc Chăm sóc Sức khỏe Chuyên nghiệp

Thông tin được cung cấp trên trang web này có tính chất chung và chỉ dành cho mục đích giáo dục. Thông tin này không thể thay thế cho lời khuyên của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Nếu quý vị có
 
nhu cầu chăm sóc sức khỏe cụ thể, hoặc để biết thông tin y tế toàn diện, vui lòng gặp bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác.
 

5. Thẩm quyền

Trừ khi được quy định khác, tất cả các tài liệu trên các trang web của Clever Care chỉ được cung cấp nhằm đưa ra thông tin về Clever Care và các sản phẩm của chúng tôi. Clever Care kiểm soát và vận hành trang web này từ trụ sở chính của mình ở Arcadia, California, Hoa Kỳ và không cam kết rằng những tài liệu này là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm ngoài khu vực pháp lý của tiểu bang California. Nếu quý vị sử dụng trang web này từ các địa điểm khác, quý vị có trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương hiện hành.
 

6. Điều khoản và Điều kiện về Mạng Xã hội

 • Bằng cách truy cập, xem hoặc sử dụng bất kỳ trang mạng xã hội nào do Clever Care, các công ty con hoặc chi nhánh của Clever Care điều hành, người dùng thể hiện sự chấp nhận các điều khoản và điều kiện truyền thông xã hội sau đây và đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các điều khoản và điều kiện đó:
 • Clever Care, các công ty con và chi nhánh của mình không xác thực thông tin của bên thứ ba được đăng trên các trang mạng xã hội của Clever Care. Bất kỳ nhận xét, tuyên bố hoặc ý kiến nào trên các trang đó không được Clever Care chứng thực và không nhất thiết phản ánh quan điểm, chính sách hoặc quy trình của Clever Care. Thông tin, tài liệu và dịch vụ trên các trang mạng xã hội của Clever Care được cung cấp cho người dùng “nguyên trạng” mà không có bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào, bao gồm bất kỳ bảo đảm nào về khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm sở hữu trí tuệ. Clever Care không cam kết hoặc đảm bảo cho bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào được đăng trên bất kỳ trang mạng xã hội nào của Clever Care hoặc việc người dùng sử dụng nội dung được đăng trên hoặc tài liệu được cung cấp thông qua các trang truyền thông xã hội của Clever Care sẽ không vi phạm quyền của bên thứ ba.
 • Người dùng không được đăng tài liệu bất hợp pháp, độc quyền, gian lận, bôi nhọ, vu khống, nói xấu, khiêu dâm, đe dọa, lạm dụng, quấy rối hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư/bí mật hoặc quyền công bố thông tin lên bất kỳ trang mạng xã hội nào của Clever Care. Clever Care không cho phép bất kỳ hoạt động nào trong số này và có quyền xóa hoặc chỉnh sửa ngay lập tức bất kỳ nội dung nào theo quyết định riêng của mình.
 • Bằng cách gửi nội dung trên hoặc qua các trang truyền thông xã hội của Clever Care, người dùng cấp cho Clever Care quyền không hạn chế, không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang và toàn quyền cấp phép phụ để sử dụng, tái sản xuất, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo tài liệu phái sinh từ, phân phối và hiển thị tài liệu đó trên khắp thế giới trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Người dùng đồng ý thêm rằng Clever Care được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm và kiến thức nào mà người dùng cung cấp cho Clever Care trên trang mạng xã hội. Người dùng cấp cho Clever Care quyền sử dụng tên do người dùng gửi liên quan đến tài liệu đó. Clever Care có quyền thay đổi nội dung trên các trang mạng xã hội của mình bất kỳ lúc nào nhưng không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên các trang mạng xã hội của mình. Clever Care không có ý định thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi.
 • Các tài liệu được đăng trên các trang mạng xã hội của Clever Care không phải là lời khuyên. Bằng cách cung cấp nội dung trên các trang truyền thông xã hội của Clever Care cho người dùng, Clever Care không đưa ra bất kỳ lời khuyên pháp lý, y tế hoặc chuyên môn nào khác.
 • Người dùng không được đăng bất kỳ thông tin sức khỏe cá nhân hoặc riêng tư nào, chẳng hạn như số hợp đồng bảo hiểm, số yêu cầu bồi thường, số điện thoại, địa chỉ e-mail cá nhân hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng duy nhất nào trên trang mạng xã hội của Clever Care. Clever Care có quyền xóa mọi bài đăng trên mạng xã hội có chứa thông tin như vậy.
 • Người dùng không được đăng bất kỳ liên kết hoặc nội dung nào khác có chứa vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc vi phạm bất kỳ luật liên bang hay tiểu bang nào. Người dùng không được đăng quảng cáo hoặc những lôi kéo về kinh doanh. Bất kỳ bài đăng nào thuộc loại này trên các trang mạng xã hội của Clever Care đều có thể bị xóa.
 • Nội dung trên các trang mạng xã hội của Clever Care (bao gồm, nhưng không giới hạn, văn bản, thiết kế, đồ họa, biểu trưng, hình ảnh, video, cũng như cách lựa chọn và sắp xếp chúng) do Clever Care đăng tải là tài sản của Clever Care, bên cấp phép của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp nội dung bên thứ ba, và được bảo vệ theo luật bản quyền, nhãn hiệu và các luật hiện hành khác. Bất kỳ việc sử dụng nội dung nào khác trên trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc sửa đổi, phân phối, truyền tải, trình bày, phát sóng, xuất bản, tải lên, cấp phép, chuyển nhượng hoặc bán hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh từ bất kỳ tài liệu nào hoặc thông tin thu được từ trang web, hoặc việc sử dụng trang web cho các mục đích cạnh tranh với Clever Care, đều bị nghiêm cấm.
 • Các trang truyền thông xã hội của Clever Care có thể chứa các liên kết đến các trang web khác, một số trong đó được điều hành bởi Clever Care và những trang khác do bên thứ ba điều hành. Các liên kết này được cung cấp để tạo sự thuận tiện cho người dùng và như một phương tiện bổ sung để truy cập vào thông tin có trong đó. Clever Care không nhất thiết phải xem xét tất cả thông tin trên các trang web khác này và không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web đó hoặc bất kỳ trang web nào khác hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể được cung cấp thông qua các trang web đó hoặc bất kỳ trang web nào khác. Việc bao gồm các liên kết đến các trang web khác không được xem như một sự xác nhận nội dung của các trang web được liên kết. Các điều khoản và điều kiện khác nhau có thể áp dụng cho việc người dùng sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào.
 • Clever Care có quyền chặn hoặc cấm bất kỳ người nào truy cập hoặc sử dụng các trang truyền thông xã hội của Clever Care vì bất kỳ lý do gì.
 • Người dùng chịu trách nhiệm cuối cùng về nội dung được đăng trên các trang mạng xã hội của Clever Care, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, sự phù hợp, tính nguyên bản và bản quyền của bất kỳ tài liệu nào như vậy. Clever Care không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào có thể phát sinh từ việc người dùng sử dụng các trang mạng xã hội của Clever Care. Ngoài ra, người dùng đồng ý bảo vệ và miễn trách cho Clever Care và mỗi cán bộ, đại lý, giám đốc, cổ đông, đối tác, bên cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ và nhân viên tương ứng của chúng tôi khỏi bất kỳ tổn thất, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, được đưa ra bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc quý vị sử dụng các trang truyền thông xã hội của Clever Care do người dùng vi phạm hoặc bị cáo buộc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ vi phạm nào đối với các cam kết và bảo đảm của người dùng tại đây).
 • Clever Care không đưa ra lời khuyên y tế qua các trang mạng xã hội của mình. Nếu quý vị đang tìm kiếm lời khuyên y tế, vui lòng liên hệ với văn phòng bác sĩ hoặc gọi 911 trong trường hợp khẩn cấp.

 

7. Câu hỏi?

Vui lòng gửi bất kỳ câu hỏi nào quý vị có về Điều khoản Sử dụng này, các câu hỏi kỹ thuật, các vấn đề với trang web, nhận xét hoặc đề xuất cho Clever Care tới địa chỉ email copyright@ccmapd.com.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software